Our Mythical Childhood...

The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges

My z niej wszyscy
Sto lat Mitologii (1924) Jana Parandowskiego

Zapraszamy do udziału w sympozjum naukowym „My z niej wszyscy. Sto lat Mitologii Jana Parandowskiego”, które odbędzie się na Wydziale „Artes Liberales” UW 23 kwietnia 2024 roku. Szczegółowy program wydarzenia opublikujemy na tej podstronie. Tymczasem pytania związane z sympozjum prosimy kierować na adres mailowy Olgi Strycharczyk (strycharczyk@al.uw.edu.pl).

Mitologia

Okładka pierwszego wydania, fot. Marta Pszczolińska