Our Mythical Childhood...

The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges

My z niej wszyscy
Sto lat Mitologii (1924) Jana Parandowskiego

Tu zostanie zamieszczony film z sympozjum oraz z projektów szkolnych.

Mitologia

Okładka pierwszego wydania, fot. Marta Pszczolińska