Our Mythical Childhood...

The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges

My z niej wszyscy
Sto lat Mitologii (1924) Jana Parandowskiego

Zapraszamy do ponownych wizyt na tej podstronie – planujemy zamieszczać tu zdjęcia dokumentujące kolejne etapy naszych działań.

Mitologia

Okładka pierwszego wydania, fot. Marta Pszczolińska